Tổng hợp các phòng thu nổi tiếng thế giới

 • Shaman Studio

  (Phòng thu âm chuyên nghiệp | Đặng Minh Hà) – Tiếp đây tôi xin giới thiệu…

  07/12/2016 | Lượt xem: 568

 • Kudo Studio

  (Phòng thu âm chuyên nghiệp | Đặng Minh Hà) – Sau đây tôi xin giới thiệu…

  07/12/2016 | Lượt xem: 645

 • Black Diamond Recording Studios

  (Phòng thu âm | Đặng Minh Hà) - Black Diamond Recording Studios nằm tại Downtown Portland, USA.…

  07/11/2015 | Lượt xem: 2873

 • Pisistudio

  (Phòng thu âm | Đặng Minh Hà) - Pisistudio là một phòng thu chuyên về master, phòng thu…

  01/08/2015 | Lượt xem: 2243

 • Jochebed Studio

  (Phòng thu âm | Đặng Minh Hà) - Giới thiệu với mọi người phòng thu âm…

  01/08/2015 | Lượt xem: 2437

 • P-Ten Studios

  Giới thiệu với các bạn một phòng thu chuyên nghiệp được dặt trụ sở tại Chicago -…

  30/07/2015 | Lượt xem: 2579